„Letos je schválen rozpočet s příjmy 46,1 milionů korun, výdaje jsou 45,6 milionů korun. Plánujeme tedy mírný přebytek. Z loňského roku navíc zůstane nedočerpáno kolem 10 milionů korun, které si ponecháme jako rezervu na investice. Bez loňského přebytku je v rozpočtu na investice určeno asi 18,5 milionů korun," informoval starosta Vlastimil Marušák.

I v letošním roce čekají na jeníkovskou radnici náročné investiční akce, z nichž některé započaly už v minulém roce.

„Prioritou Jeníkova a přilehlých městských částí je pitná voda. Výstavba vodovodů v městských částech Golčova Jeníkova například vodovod z Frýdnavy do Kobylí Hlavy za skoro tři miliony korun včetně DPH, se už uskutečnila. Vodovod je zkolaudován. Co se týče vodovodu do Sirákovic a Vrtěšic, za více než čtyři miliony korun včetně DPH, tam se už uskutečnila soutěž, vodovod bude letos," sdělil starosta Marušák. Jak zdůraznil, nedostatek kvalitní pitné vody trápí Jeníkovsko celá léta. V době sucha ve studních hladina vody klesá nebo je nekvalitní. „Obce mají studny, část z nich je dokonce nově vrtaná, ale problém je s kvalitou. Voda je železitá. V podstatě je to minerálka, ale pokud zavrtáte hlouběji, narazíte na sirovodík. V důsledku toho voda páchne, zanáší vrty a kapacita studní se snižuje, popsal situaci starosta Marušák

Vodovod do Římovic a Budek, kde odhadní cena je 10 milionů korun, je podle Marušáka ve fázi stavebního povolení, letos bude jeníkovská radnice žádat o dotaci. Samotná stavba vodovodu by se měla uskutečnit v roce 2018. Vodovod a kanalizace do Stupárovic, rovněž za 10 milionů korun je rovněž ve fázi stavebního povolení, letos se bude žádat o dotace, stavba až příští rok.

V letošním roce chce rovněž radnice v Jeníkově pokračovat v plánované revitalizaci plochy po bývalém pivovaru, kde zůstaly zbytky základů po budovách, sklepy, hromady suti a nepořádku. „Jedná se o necelé 2 ha plochy, nákup těchto pozemků jsme provedli za více než čtyři miliony korun," upřesnil starosta a dodal, že projekt na revitalizaci, také soutěž na zhotovitele, čeká na lepší počasí. Zahájení prací, které přijdou na více než dva miliony korun, se uskuteční do května letošního roku.

V plánu pro letošní rok je rovněž vyčištění potoka Váhanky, podél kterého by mohla vzniknout rekreační zóna. Projekt chystá radnice v letošním roce. „Předpokládáme, že zde budou stavební parcely na rodinné domy, možná městská bytovka, sportoviště, odpočinková zóna a parčík. To by se ale mělo uskutečňovat až příští rok," upřesnil starosta.