Studenti havlíčkobrodského gymnázia se opět vyšvihli nad celostátní průměr a udrželi tak vysoce nastavenou laťku svých předchůdců.
„Během uplynulých pěti let se nikdy nestalo, aby naši studenti spadli na pouhý gymnaziální průměr, či dokonce podprůměr. Daří-li se dosahovat takto nadprůměrných výsledků nepřetržitě po celých pět let, svědčí to o spolehlivé úrovni vzdělání, kterou gymnázium nabízí," uvedl ředitel školy Hynek Bouchal.

Z dostupných výsledků vyplývá, že Gymnázium Havlíčkův Brod obstojí i ve srovnání s nejlepšími školami. „Za všechny můžeme zmínit třeba jeden z posledních. V roce 2014 dosáhli naši studenti ve srovnání se všemi školami z celé ČR dvanáctého nejlepšího průměrného percentilu v didaktickém testu z matematiky," pokračoval Bouchal.

Výsledky státních maturit pochopitelně nejsou rozhodujícím kritériem pro posouzení kvalit školy. Z hlediska celkové úrovně gymnázia je daleko důležitějším kritériem úspěšnost absolventů při studiu a absolvování vysokých škol. Zmíněná kritéria jsou na škole podrobena soustavné kontrole. „Pravidelným sociologickým průzkumem zpracovaným nezávislou agenturou pak sledujeme spokojenost všech zainteresovaných subjektů s chodem školy," uzavřel Bouchal.