Bohatý program koncipovali takříkajíc multižánrově a věří, že si v něm každý ze zúčastněných najde to svoje.

„Z mnoha našich programových bodů, které jsou rozvrženy do všech tří dnů, po které se Dny města Chotěboře budou konat, bych chtěl zmínit především křest almanachu 100 let Gymnázia v Chotěboři," uvedl ředitel školy, Vladislav Smejkal. Ten dodal, že křest publikace bude součástí pátečního slavnostního večera spojeného s udělováním cen osobnostem města. Výpravný almanach, jehož součástí je i četná fotodokumentace, obrazové přílohy a DVD, připravil kolektiv několika autorů. Vyšel v Chotěbořské edici nákladem 1 500 kusů. Mapuje kompletní historii školy, obsahuje vzpomínky absolventů a přináší  seznamy bývalých i současných žáků a pedagogů.

„Na pátek a na sobotu jsme připravili Den otevřených dveří, jehož součástí bude například i velmi zajímavá přednáška o knězi Josefu Toufarovi, který na chotěbořském gymnáziu také studoval," pokračoval ředitel Smejkal.

Profesoři, studenti a další hosté se navíc v sobotu odpoledne stanou svědky slavnostního odhalení pamětní desky staviteli budovy školy, Františku Krumlovi. Bronzová deska byla vyrobena, a to  podle návrhu Václava Marka, ve slévárnách v Novém Ransku. „Následovat bude slavnostní průvod absolventů, studentů, zaměstnanců a příznivců gymnázia městem a na večer jsou připraveny i četné třídní a ročníkové srazy," poznamenal ředitel Smejkal.

Není bez zajímavosti, že v průběhu dopolední nedělní mše svaté za současné i bývalé studenty a profesory gymnázia bude v kostele sv. Jakuba Většího vysvěcen i školní prapor, který v roce 1947 namaloval Josef Dvořák.

Divadlo, muzika i sportovní klání

Dramaturgie oslav stého výročí založení chotěbořského gymnázia ale nezapomněla ani na lehčí a méně oficiální  „žánry".

Připravena jsou divadelní představení, vernisáž výstavy fotografií, rockový koncert absolventů gymnázia či mnohé sportovní hry a veřejně přístupné turnaje – ty se uskuteční pod názvem Havaj v tělocvičně.

„A shodou okolností to bude právě naše školní nastudování hry Dlouhý, Široký a Bystrozraký Divadla Járy Cimrmana, které celé tři dny slavností v Chotěboři, a to v sále kina, odstartuje," přidal se zástupce ředitele školy, Michal Jakeš a poznamenal, že skupina studentů představení odehraje v průběhu slavností hned čtyřikrát.

„Vyjmenovat všechny programové body a aktivity, které jsou s oslavami stého výročí založení gymnázia spojené, není v tomto článku samozřejmě možné. Proto si dovolím všechny zájemce odkázat na webové stránky školy – www.gch.cz – kde podrobný rozpis jednotlivých akcí, i s přesným určením času a místa konání, najdou," uzavřel Michal Jakeš. Společně s ředitelem školy Vladislavem Smejkalem pak pozvali širokou veřejnost k návštěvě slavící školy i Chotěboře.