Jakou měrou ty jiným spravedlnost neb křivdu učiníš, tou i tobě na soudě božím očekávati a snášeti bude. Více snad dodávat netřeba. Z jaké historické epochy tento nápis pochází, kdo je jeho autorem, to současný starosta Habrů Luděk Kovařík netuší. „Znám tento náš nápis i dosti často si na něj vzpomenu při jednání s některými občany, u kterých je vidět, že ho asi nečetli," posteskl si starosta.