Bývalá samostatná obec, dnes místní část města Přibyslav, však dosud neměla vlastní znak. Aby mohl být na zástavu vyšit, bylo nutné ho vytvořit. Hasičům vyšel vstříc Ladislav Macek, ředitel Státního okresního archivu v Havlíčkově Brodě, jehož předkové z Hřiště pocházejí. „Navrhl jsem vyjít z rodové červené barvy Dietrichštejnů, kteří na Přibyslavsku vládli nejdéle. Zkřížené ostrve byly lichtenbursko-ronovským erbem a dřevec, nikoli kopí, v druhé půli děleného znaku odkazuje na rytířské turnaje, které zde šlechta ve středověku pořádala; od té doby se ves jmenuje Hřiště," řekl Deníku archivář. S touto podobou znaku souhlasila heraldická komise Parlamentu ČR.

Ivo Havlík