Ledečská radnice se totiž s provozovatelem zařízení dohodla na podmínkách, které obě strany pokládají za výhodné.

Budova i okolní areál patří městu. Provozovatelem léčebny je společnost Vysočinské nemocnice, jejímž majoritním vlastníkem je akciová společnost Medireco se sídlem v Praze.

Prodej léčebny navrhovalo bývalé vedení města. „Provoz léčebny je pro město nevýhodný," vysvětlil důvody prodeje tehdejší starosta Petr Vaněk. Bývalému vedení vadilo například to, že město Ledeč investovalo hodně peněz do údržby celého areálu.

Provozovatel měl o koupi léčebny zájem, ale nemohl se s městem dohodnout na ceně. Radnice chtěla za léčebnu 34 miliony korun. Dnes je ale všechno jinak. „Došlo k dohodě," potvrdil starosta města Zdeněk Tůma.

„A co se týče oprav, tak například v letech 2012 až 2014 dalo město ze svého rozpočtu zhruba sto tisíc korun. Od podpisu nové smlouvy jdou ale opravy již k tíži nájemce. Samozřejmě město v uvedených letech také investovalo více než tři čtvrtě milionu do čističky odpadních vod nemocnice, to bylo v roce 2012, ale zde se jednalo o zhodnocení, nikoliv opravu a údržbu. V nové smlouvě je pamatováno také na spoluúčast nájemce na případné rekonstrukci čističky," informoval Tůma.

Radnice navíc společně s nájemcem našla způsob, jak ušetřit. „Smlouva s externí firmou, která prováděla údržbu areálu za téměř dvě stě tisíc korun ročně, byla zrušena," podotkl starosta.

Společnost Vysočinské nemocnice novou dohodu kvituje. „Musím říci, že jsme velmi spokojení s přístupem současného vedení radnice. Nová smlouva o pronájmu nemocnice, kterou jsme s Ledčí uzavřeli na 10 let, obsahuje také program vzájemné podpory a spolupráce," zdůraznila jednatelka společnosti Eva Pešková. „Když dám konkrétní příklady, tak jsme se s radnicí domluvili na tom, že přispějeme na výstavbu čističky odpadních vod a budeme se starat o zeleň v areálu nemocnice," podotkla Pešková.

Tyto body jsou pro léčebné zařízení stejně důležité jako samotný nájem objektu nemocnice. „Vizí naší společnosti je stát se trvalou součástí života místních obyvatel a spolu s nimi chceme přispívat na zlepšení kvality života v Ledči nad Sázavou," zdůraznila Pešková.
„Všichni bydlíme v blízkém okolí a máme zájem na tom, aby se u nás zkrátka dobře žilo, proto je pro nás tak důležité být pro město dobrým partnerem. Z dobře nastavené vzájemné spolupráce tak může profitovat jak radnice a nemocnice, tak i obyvatelé Ledče a o to nám od začátku šlo," zdůraznila Pešková.

Kapacita léčebny Háj je 88 lůžek následné péče, 95 procent pacientů tvoří senioři nad 65 let, zbytek jsou pacienti mladší, ve věku zhruba 50 let a více. V léčebně jsou i mladší pacienti k doléčení úrazu nebo s interními chorobami.

Průměrná obložnost je 92 procent. V průměru je ročně přijato do léčebny více než 500 pacientů, z nichž 80 procent se vrátí do domácího prostředí nebo začne žít třeba v domově důchodců.

Pacienti léčebny jsou se službami zdravotnického zařízení spokojení. Vyjadřují to i v dopisech. „Prošel jsem již několik nemocnic, ale zatím jsem se nesetkal s tak ochotným a obětavým personálem jako tady," chválí pobyt v Háji například František Mudra. Představa, že by léčebna mohla být v Hájích po prodeji zrušena, byla pro ně šokující.