Jen za uplynulý rok měla jednotka 135 výjezdů, to je více než 11 zásahů za měsíc, v Kraji Vysočina patří k nejvytíženějším.

„Pro zásahy využívá jednotka dva automobily, především vozidlo Scania. Bylo pořízeno před 12 lety a je plně vybaveno jako vozidlo speciální pro zásahy u dopravních nehod. Zatím Scania vydržela vše, co bylo třeba, ale díky počtu zásahů i let už tomu tak asi dlouho nebude," konstatoval jeníkovský starosta Vlastimil Marušák.

Vůz má pouze malou cisternu pro 4 m³ vody. „Pokud tedy někde hoří, hned za ním musí vyrazit druhý vůz, který veze další vodu," vysvětlil starosta. Jako záložní vozidlo hasičská jednotka využívá vůz Karosa, který byl vyroben v roce 1988. Jeníkov ho zakoupil od Poldi Kladno jako těžce havarovaný. „Tento vůz má své odslouženo. Velmi často musí absolvovat nejrůznější servisní zásahy. Za poslední 3 roky jeho opravy stály asi 250 tisíc korun," podotkl Marušák.

Řadu oprav přitom hasiči udělali svépomocí, nebo jim někdo pomohl sponzorsky. Navíc před asi 5 lety byl za 400 tisíc opraven vnějšek nástavby vozu. „Celý vnitřek je ale původní a rozpadá se. Na jeho repasi by byla potřeba podstatně vyšší částka. Životnost vozu by se příliš neprodloužila. Letos už jsme technickou kontrolou prošli, se zamhouřením očí všech zúčastněných, a je jasné, že vůz život v tomto tempu již nezvládá," popsal starosta Marušák stav, v jakém se hasičská technika v Jeníkově momentálně nachází.

Zasahují dokonce ve dvou krajích

Protože hasiči z Golčova Jeníkova patří ve své práci ke špičce, byli v měsíci únoru dokonce zařazeni v širším měřítku i do výjezdového plánu sousedního Středočeského kraje.

„Jinak, lidově řečeno, rozšířil se jim rajon směrem k Čáslavi. A tak budou obě hasičská auta v ještě větším zápřahu, než byla doposud. Proto již nějakou dobu přemýšlím, kde, a jak by bylo možné získat potřebné finanční zdroje na obnovu techniky, se kterou naši hasiči jezdí. Žel zase to není tak úplně jednoduché, protože každý dotační program má pokaždé nějaká omezení," konstatoval starosta Marušák.
Jak starosta dodal, že v každém případě se městský úřad pokusí získat dotační zdroje nejen na vodovody do okolních obcí, ale i pro hasiče na obnovu jejich techniky.

„Myslím si totiž, že je důležité, aby byli schopni i nadále poskytovat stejně kvalitní pomoc, jako to dělali dosud, a aby jejich práce nevázla na rozbité nebo jinak nefunkční technice," zdůraznil starosta.

Podle jeho názoru i podle mínění jeníkovských občanů, kteří pomoci hasičů využili. Ať už se jednalo o střechu, kterou utrhl prudký vítr, přes likvidaci nebezpečného hmyzu až po autonehodu nebo hořící dům. Jeníkovská jednotka sboru dobrovolných hasičů je podle starosty bezesporu jednou z nejlepších a nejvytíženějších nejen v okrese, ale také v kraji.

Připomeňme, že sborům dobrovolných hasičů v Kraji Vysočina je připraveno finančně pomoci i hejtmanství.

„V případě Kraje Vysočina bylo letos předloženo téměř sto padesát žádostí. V rámci regionu budeme rozdělovat pětadvacet milionů korun. Je tedy zřejmé, že se dostane zhruba na pětapadesát žadatelů. Ostatní mohou být zvýhodněni při předložení žádosti pro rok 2017," informoval Jan Slámečka, starosta dobrovolných hasičů v Kraji Vysočina. Tak obrovský převis žádostí vysvětluje faktem, že na území Vysočiny je pětaosmdesát procent nejmenších jednotek, které až dosud nemohly na žádnou větší podporu dosáhnout.