Sbor dobrovolných hasičů  má necelé čtyři desítky členů, kterým slouží k radosti už nějaký ten pátek nová hasičská zbrojnice, která je součástí místního kulturního domu. Hlavní část společenského zařízení zabírá víceúčelový sál o rozloze 216 metrů čtverečních s kapacitou 112 míst, ve kterém chtějí místní hasiči pořádat kulturní akce.

Hasiči mají v objektu svoji klubovnu, sociální zázemí a garáž. Na oslavy výročí založení sboru přispělo hasičům v Suché město Havlíčkův Brod částkou pět tisíc korun.

Další kolo Rebel Havlíčkobrodské ligy

Sbor dobrovolných hasičů Ždírec nad Doubravou ve spolupráci s Městem Ždírec nad Doubravou pořádá v sobotu 9. srpna 2014 na hasičském cvičišti 10. kolo Rebel Havlíčkobrodské ligy v požárním útoku. Požární útoky žen a mužů začaly  od 11.00 hodin. Hasičský sbor ve Ždírci působí už celých 109 let.

Sbor dobrovolných hasičů ve Ždírci nad Doubravou má v současné době 101 členů a 16 přispívajících, ze řádných členů je 34 členů ve věku do 18ti let. Protože nebyly dochovány písemné podklady o založení sboru, berou hasiči za věrohodný počátek vzniku hasičského hnutí v naší obci zápis z Pamětní knihy obce Ždírecké vedené kronikářem, řídícím učitelem, Antonínem Kolářem.

Dochovala se též kopie „Protokolu" sepsaného na schůzi členů zakládajícího se hasičského sboru ve Ždírci nad Doubravou ze dne 15. ledna 1905 za příčinou provedení volby činovníků sboru. Na počátku měl sbor asi 20 členů.

Rebel Havlíčkobrodská liga odstartovala už v květnu letošního roku. První kolo se odbylo formou noční soutěže, pořádal ji Sbor dobrovolných hasičů Květinov.