Setkání haškologů, přátel Haškova díla a dalších významných hostů, které připravila Společnost pro oživení nesmrtelnosti Jaroslava Haška, mělo velice zajímavý program.

Na úvod se představil v roli hostitele Richard Hašek ml. (vnuk spisovatele Jaroslava Haška), když nejprve přivítal všechny hosty a po té představil svého otce, k jehož uctění památky se všichni sešli.

Poutavé bylo vyprávění literárního historika a známého haškologa Radko Pytlíka o architektu Richardu Haškovi, o jejich přátelských setkáních. Se zájmem všichni přítomní vyslechli sochaře Radomíra Dvořáka, autora známého triptychu skalních žulových reliéfů v lipnických lomech, nazvaných Národní památník odposlechu, který představil připravovaný projekt, věnovaný Jaroslavu Haškovi, nazvaný Hlava XXII.

Bude to pochopitelně sochařské dílo v netradičním pojetí a odhaleno by mělo být v dubnu příštího roku poblíž Dolního Města. Další slovo měl opět hostitel Richard Hašek, když přednesl teze k III. Mezinárodní konferenci k 130. výročí narození spisovatele a humoristy Jaroslava Haška, ta je připravována na duben 2013, stejně jako odhalení již zmiňované sochy.

Pozváni na ni budou hosté z patnácti zemí Evropy, USA, Číny, Vietnamu a Mongolska. V závěrečné rozpravě hovořil o svém vztahu k osobě a dílu Jaroslava Haška předseda Společnosti pro oživení nesmrtelnosti Jaroslava Haška, známý filmový režisér, Antonín Kachlík.

Součástí lipnického zasedání, na kterém nemohl chybět ani populární Švejk, byl též pietní akt u hrobu spisovatele Jaroslava Haška na starém hřbitově, při kterém účastníci setkání položili na spisovatelův hrob věnec, vojáci v dobových uniformách vypálili dvě čestné salvy ze svých pušek a několika slovy se památce spisovatele, jménem všech přítomných, poklonil znalec Haškova díla Radko Pytlík.

Jiří Víšek