Úkolem dobrovolníků je trávit s klienty volný čas, pomáhat jim při jednání na úřadech, doprovázet je na kulturní akce. Dobrovolnické centrum chce rozšířit svoje aktivity také na léčebnu dlouhodobě nemocných v Háji. Tam by mohli dobrovolníci navštěvovat ležící pacienty, povídat si s nimi nebo jim předčítat z novin a knih.

„Většina našich dobrovolníků je ale středního věku. Mladí bohužel v jejich řadách chybějí, přitom mezigeneračním vztahům ve společnosti by to hodně pomohlo,“ posteskla si za dobrovolnické centrum zakladatelka Háty Iveta Vrbová, která se snaží oslovit například ledečské střední školy a získat studenty pro myšlenku dobrovolnictví.