„Historie urologického oddělení v brodské nemocnici se píše od roku 1947. Od té doby se oddělení stalo známým a vyhledávaným pracovištěm, které sleduje nejnovější trendy v medicíně,“ zdůraznil vedoucí lékař oddělení Tomáš Málek.

Do roku 1997 se oddělení nacházelo v jedné ze starých budov tehdejší psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě. Poté se přestěhovalo do hlavní lůžkové budovy nemocnice. „V roce 2004 došlo ke spojení této stanice s chirurgickým oddělením. V současné době disponuje oddělení dvaceti lůžky, na kterých je hospitalizováno asi 900 pacientů ročně a ambulantně lékaři ošetří zhruba 8 700 pacientů,“ informovala mluvčí nemocnice Petra Černo.

V roce 2016 došlo ke změně na postu primáře, kterým nyní je lékař Tomáš Málek. S jeho příchodem urologické oddělení značně rozšířilo nabídku laparoskopických výkonů v nemocnici Havlíčkův Brod. Jako jediní na Vysočině lékaři provádí laparoskopicky také radikální prostatektomii, což je chirurgická léčba, k níž přistupují lékaři při zjištěné rakovině prostaty. Prostatu nemocnému chirurgicky odejmou. Laparoskopie je prováděna optickými nástroji prostřednictvím malých řezů. Pacient je tak méně zatěžován a pooperační bolesti jsou menší. Tuto operaci jako první podstoupil loni čtyřiašedesátiletý muž z Havlíčkobrodska.

„Jednalo se o nejmodernější operační postup. Operace trvala necelé čtyři hodiny. Proběhla úspěšně. Pacient byl zhruba šest dní hospitalizován v nemocnici," informoval před operací lékař Atia Farouk. Zákrok je podle lékaře ordinován u zhoubného nádoru prostaty, který je v časném stadiu a operací může být nádor zcela odstraněn a pacient vyléčen. Operace se provádí v celkové anestezii.

„Radikální prostatektomie se provádí buď otevřená, laparoskopická nebo robotická. Otevřená radikální prostatektomie je standardní a pro pacienta zřejmě nejvíce náročný zákrok. Jak ohledně doby rekonvalescence, tak rizik následků. Provádí se klasickým řezem. Laparoskopická prostatektomie má výhodu například v kratší době rekonvalescence a menších jizev," upřesnil vedoucí lékař urologického oddělení Tomáš Málek, který byl v tomto případě hlavním operatérem.

Laparoskopická operativa je podle Málka jednoznačně světový standart. „Sledujeme trendy v urologické operativě, které směřují ke zvýšení kvality léčebné péče a pacientům přináší množství výhod, neboť jsou méně invazivní,“ zdůraznil Málek.

Urologie je obor s nejvyšším počtem pacientů hospitalizovaných za časové období. Množství pacientů vyhledává urologickou operaci i léčbu z důvodu, že ČR má nejvyšší výskyt nově vzniklých zhoubných tumorů ledvin na světě. Stejně přibývá nově zjištěných tumoru prostaty, které vyžadují komplexní diagnostiku a léčbu. „Naše oddělení nabízí pacientům moderní operativu založenou na důkazech. Na onemocnění vzhlížíme komplexně, odborně i lidsky. Preferujeme mini invazivní principy léčby,“ zdůraznil Málek.

Brodská urologie nabízí široké spektrum léčby od dětské urologie, léčbu onemocnění prostaty, mužského genitálu a močové trubice po onemocnění ledvin inkontinenci u žen.

Setkání zdravotníků u příležitosti 70 výročí urologického oddělení organizoval Spolek lékařů českých JEP v Havlíčkově Brodě, ve spolupráci s okresním sdružením České lékařské komory v Havlíčkově Brodě. Součástí setkání byly i odborné semináře na téma urologická problematika z pohledu nejen urologa. Lékaři se věnovali tématům, jako urologické operace, inkontinence u žen, urologické infekce či karcinom prostaty