Celkem se na kurzu, za kterým stojí ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod Ilona Loužecká a předsedkyně spolku Jana Kudlová, sešlo patnáct lidí. „Šest účastníků bylo z řad veřejnosti a zbytek byli členové Červeného kříže, kteří pomáhali a vedli určitá zranění. Všichni se svých úkolů zhostili velmi dobře, ničeho se nebáli a musím říct, že tato zážitková forma se nám opravdu osvědčila,“ přiblížila jedna z koordinátorek tohoto kurzu Jana Kudlová.

Právě zážitková forma cvičení zájemce lákala nejvíce. „Vždyť už Jan Ámos Komenský hlásal školu hrou. Vždy funguje se co nejvíce přiblížit realitě a vše si vyzkoušet na vlastní kůži. Přednáška je sice dobrá, ale nevnímáme ji všemi smysly a neodneseme si podle mě tolik,“ vyprávěla Kudlová.

Během poučného odpoledne se naučili ošetřovat různá zranění a interní stavy. „V prvním bloku byla jednoduchá zranění, s kterými se stýkáme asi nejvíce. Bylo to třeba krvácení z nosu, zlomeniny, vyvrtnutí nebo odřeniny. Druhý blok byl složitější, tam řešili masivnější krvácení, cizí těleso v ráně a popáleniny. V třetím bloku pak bylo bezvědomí se zástavou životních funkcí a interní stavy. Zvláště jsme v něm řešili infarkt myokardu, který spěje k bezvědomí,“ popsala Kudlová.

Kurzy se v Brodě konaly prvním rokem, je ale dost možné, že ne naposledy. „Myslím si, že by se veřejnost mohla postupně nabalovat, a chtěli bychom touto formou zvýšit zájem lidí o první pomoc,“ dodala Kudlová.

Cvičení se uskutečnilo díky projektu Zdravě a udržitelně v Havlíčkově Brodě, který vznikl za podpory Místní Agendy 21 a je spolufinancován z Fondu Vysočiny.