Podle současného vedení městyse tyto snahy mělo už minulé zastupitelstvo a to dnešní v něm chce pokračovat. Plocha nad kořenovou čistírnou byla už zaměřena a projektant začal pracovat na projektu pro územní rozhodnutí. Cílem vedení městyse je ještě letos zajistit povolení k terénním úpravám a do dvou let nabídnout dvě parcely pro podnikatele a jednu parcelu pro případné rozšíření sběrného dvora.