„Varhany pocházejí z roku 1734,“ upřesnil farář Daniel Kolář. V posledních letech byly poruchy varhan stále častější. Takže se farnost Velká Losenice a Havlíčkova Borová se schválením organologa profesora Václava Uhlíře společně rozhodly poslat varhany na opravu k varhanáři Janu Karlovi ze Sázavy.

„Oprava varhan bude stát 265 tisíc korun a dle smlouvy musí být dokončena do konce letošního roku, protože žádná mše v kostele se bez varhan neobejde,“ doufá farář Daniel Kolář.

Ovšem cena za opravu je podle faráře vysoká a farnost uvítá každý finanční příspěvek.