V jejím rámci představili i studii akademického architekta Jiřího Kutlvašra, která počítá s vysázením zátěžového trávníku na několika místech Havlíčkova náměstí, především pak v okolí morového sloupu, kašny 
a také v jeho jednotlivých rozích.

„Tyto zatravněné plochy by byly v jedné úrovni s plochou dláždění a bez znatelného ohraničení obrubníky. Provozně by byly na náměstí respektovány veškeré současné požadavky, to znamená přechody pro chodce, zastávky, možnost produkce hudby, ale i trhoveckých stánků a podobně. Kolem středobodů, jimiž jsou v mé studii morový sloup a kašna, by bylo vytvořeno jakési ochranné kruhové pásmo, které tvoří základ kompozice. Pokud by byl trávník pravidelně ošetřován, bylo by po něm možné i chodit," nastínil svůj záměr Kutlvašr.

Jan Schneider: Diskutujme o tom

Předseda okrašlovacího spolku Jan Schneider zdůraznil, že jde pouze o zahájení diskuse. „Nikdo z nás nechce, aby na náměstí hned teď došlo k trhání dlažby a výsadbě trávníku či jiné zeleně. Jde nám o to, aby lidé o této možnosti věděli, přemýšleli, diskutovali o ní a vyměňovali si názory. Myslíme si, že současná kamenná podoba Havlíčkova náměstí není optimální. Zejména v létě bývá   rozpálené, suché a prašné," shrnul argumenty členů spolku Schneider.

Odlišný názor zastávají lidé ze sdružení Havlíčkovo náměstí. „Nechci být zbytečně ostrým kritikem, ale připadá mi, že spolek Budoucnost přichází s nápadem na ozelenění náměstí pozdě a s křížkem po funuse," prohlásil šéf sdružení Martin Hejkal. Ten připomněl, že obsáhlá diskuse na toto téma byla vedena již dlouho před zahájením opravy Havlíčkova náměstí. Nesouhlas vyslovil i podnikatel Jaromír Hlaváč, který má na Havlíčkově náměstí pizzerii. „Jsem rád, že stromy a keře, které byly kolem morového sloupu, jsou pryč. Měli byste vidět, jak to kolem nich vypadalo. Sloužily jako veřejné WC, byly plné psích exkrementů a vidět tam potkana, to nebyl žádný kumšt," nechal se slyšet Hlaváč. Ten dodal, že stávající podobu náměstí kvitují i hosté jeho podniku.

S případným ozeleněním náměstí nesouhlasí ani havlíčkobrodská radnice.