Veřejnost se nyní může na stránkách www.moravskehospodarstvi.cz seznámit s pěti finalisty. Figuruje mezi nimi i Havlíčkovo náměstí v Havlíčkově Brodě.

„V anketě lidé rozhodnou, kdo stane na stupních vítězů. Hlasování potrvá do 15. října. Jednu náves a jedno náměstí ocení i porotci. Výsledky soutěže organizátoři vyhlásí 24. listopadu na konferenci Moravské obce a města v Brně," uvedl Jan Pacas, šéfredaktor Moravského hospodářství.

Porotci – architekti Robert Sedlák, Jan Šépka, zahradní architekt Zdenek Sendler, který se přímo angažuje například i na přípravě rozsáhlé revitalizace brodského parku Budoucnost, a socioekonom bydlení Petr Gibas, se při výběru finalistů nezaměřili jen na vzhled.

„Mezi nominovanými hledali znaky citlivého uchopení veřejného prostoru, které dokazují, že se realizátoři zamýšleli nad jeho účelem. Důležitou roli hrálo například i řešení dopravy, práce se zelení a řada dalších faktorů," sdělil Pacas. Všichni přihlášení podle jeho slov prokázali, že péči o náměstí a návsi věnují mnoho úsilí, času i prostředků. „Představu veřejného prostoru, který je kulturně upravený, respektuje historické dědictví a je živým místem, splňuje celá řada náměstí přihlášených do soutěže," uvedl jeden z porotců, architekt Robert Sedlák z Nadace Partnerství.

„U vybraných náměstí je vidět posun ve způsobu uvažování. Pozornost je věnována citlivému vyřešení dopravy, bezbariérové dostupnosti, kvalitě materiálů, kompozičním principům v detailu i širších vztazích, míře použití zeleně, záznamu historického poselství, zakomponování soudobých kvalitních prvků a vytvoření zázemí pro různé akce," vypočetl Zdenek Sendler. Ten upozornil, že nástrahu, které mnozí podléhají, představuje snaha „okrášlit" prostor o nádoby s nejrůznějšími květinami a stromy. Porota naopak doporučuje velmi opatrné používání vegetačních prvků na náměstích, zvláště těch s historickou hodnotou a okolních staveb.

„V soutěži se objevilo také několik návsí, které jsou udržovány nebo byly obnoveny se zachováním jasného vyznění. Základem úspěchu je střídmost, přírodní povrchy a zeleň v jednoduché podobě travnatých ploch a tradičních druhů stromů," popsal Sedlák.

U Havlíčkova náměstí porota porota ocenila především opatrné používání vegetačních prvků v souladu s historickou hodnotou okolních staveb.

„Brodské Havlíčkovo náměstí prošlo kompletní rekonstrukcí, při které zcela změnilo svou tvář, v letech 2009 - 2011. Město financovalo přestavbu pouze z části, téměř padesát procent uhradily evropské dotace. Celkové náklady činily 83,734 milionů korun," připomněla mluvčí havlíčkobrodské radnice Alena Doležalová.

Do finále dále postoupila náměstí v Hlučíně, Novém Jičíně, Velké Bystřici a Úterý.

Porotci o náměstí

Havlíčkovo náměstí si prošlo rozsáhlou rekonstrukcí, která ukazuje, jak dokáže promyšlený a ohleduplný přístup znovu odhalit malebnost a účel veřejného prostoru. Potlačením rozbujelé zeleně se podařilo otevřít pohled na celé náměstí a podtrhnout efekt dominant, mezi které kromě renesančních a barokních domovních štítů patří i Mariánský sloup, kašna nebo odhalená studna. Oceňujeme, jak nenuceně se zde snoubí historie s využitím moderních materiálů mobiliáře, mezi kterými hraje prim ocel a dřevo. Doprava je na náměstí přítomna, ale její efekt není rušivý. Přednost má jednoznačně pohyb chodců. Vyzdvihnout je nutné i pečlivé projednání projektu rekonstrukce s občany města nebo druhově zajímavou skladbu stromů.
Zdroj: Moravské hospodářství