Jeden z mnoha epigramů novináře a českého básníka Karla Havlíčka Borovského, které již od května ozdobí některé výlohy obchodů v Havlíčkově Brodě.

Okrašlovací spolek Budoucnost v Havlíčkově Brodě ve spolupráci s brodským Muzeem Vysočiny a s Krajskou knihovou Vysočiny totiž pořádá projekt Cesta epigramů Karla Havlíčka Borovského.

„Cílem tohoto projektu je umístit ve výkladních skříních v Havlíčkově Brodě, 
v období od května do konce září tohoto roku, pestrou přehlídku epigramů Karla Havlíčka Borovského," uvedl jeden z hlavních pořadatelů 
a člen Okrašlovacího spolku Budoucnost Tomáš Holenda.

Ten dodal, že projekt je organizován souběžně s výstavou Umění za sklem, kterou byl také částečně inspirován.

Oživení Havlíčkova Brodu

„Smyslem celého projektu je nejen oživit Havlíčkův Brod, ale především přiblížit lidem tvorbu a fenomén Karla Havlíčka Borovského. Máme Havlíčka v názvu města, ulice, náměstí, gymnázia, ale
o jeho díle víme málo. Přitom je v mnoha směrech stále aktuální," podotkl Holenda.

„Projekt je rozdělen na dvě etapy. V první části chceme rozmístit ve spolupráci 
s místními obchodníky epigramy do výloh jejich obchodů. Každý živnostník, pokud projeví zájem, si na webových stránkách okrašlovacího spolku může stále vybrat nějaký epigram, který se mu líbí nebo nějakým způsobem charakterizuje jeho obchod a může si ho zamluvit," řekl další 
z pořadatelů a člen Okrašlovacího spolku Budoucnost Jan Schneider.

Od května do konce září umístí obchodník vybraný epigram společně s mapou Cesty epigramů Karla Havlíčka Borovského do výlohy svého obchodu.

„Na mapě budou přehledně vyznačeny další obchody, ve kterých podnikatelé souhlasili s umístěním epigramů. Lidé si tak mohou projít celou trasu, která bude začínat v Havlíčkově domě 
a poslední epigram bude umístěn v Kavárně U Notáře," vysvětlil Schneider.

„Samozřejmě přečíst si epigram bude moct každý, nejen ten, kdo bude procházet celou trasu. Epigramy mají velkou výhodu, že mohou žít zcela nezávisle. Lze se nad nimi pousmát nebo i po mnoha letech rozzlobit," podotkl Schneider.

Prvním z obchodníků, který si zamluvil Havlíčkův epigram, byl majitel Cukrárny 
a kavárny U Hrušků v Havlíčkově Brodě Karel Pavlíček.

„Tento projekt mě velmi zaujal, a proto jsem si vyhledal epigramy, které jsou k dispozici na stránkách okrašlovacího spolku. Nejvíce jsem se ztotožnil s epigramem Nejsi-li Slovan, nejsi Čech!" konstatoval Pavlíček.

Epigramy na fasádech domů

„Pokud bude projekt úspěšný, chtěli bychom v příštím roce umístit vybrané epigramy nastálo na fasády domů. Samozřejmě by s tím musel souhlasit majitel daného objektu a památkáři," uvedl Holenda s tím, že to již bude složitější vyjednávání, než si jen na několik měsíců vypůjčit malý prostor ve výloze.

„Celý záměr nejvíce vystihuje především toto motto: Neptejte se svého města, co pro vás udělá. Ptejte se sami sebe, co uděláte pro své město," podotkl Holenda.

„V epigramech a básních mladého Karla Havlíčka je nepřehlédnutelný kritický pohled na církevní nešvary. Nebyla to ale jen církev, která to od něj schytala. Důvodem jeho kritiky však je Havlíčkova angažovanost, nikoliv nenávist. Proto zájem o věci veřejné prostupuje celým jeho dílem," vysvětlil notář a majitel Kavárny U Notáře Ladislav Vondrák, který je rovněž dalším z pořadatelů akce.

„Záměrem projektu je oživení města. Určitým způsobem 
tak navazujeme na činnost Havlíčkovy mládeže, která ve městě působila před rokem 1989," uzavřel Vondrák.