Uvedl to místostarosta Libor Honzárek s tím, že město již má k dispozici prvotní studii, kterou zpracovala odborná firma.

„Tam, kde je řeka, je i život. Sázava vždy tvořila tvář Havlíčkova Brodu. V minulosti to byla spíše stoka, do které ústilo mnoho průmyslových vod, ale aktuálně je její stav mnohem lepší," řekl Honzárek. Ten zdůraznil, že základní myšlenka studie zamýšlené rekreační zóny podél Sázavy vychází z propojení prvků moderní architektury a přírody.

„Havlíčkův Brod se může nechat dobře inspirovat jinými městy v České republice, které již mají s revitalizací břehů svých řek vlastní zkušenosti. Za všechny uveďme například Kadaň, Hradec Králové nebo i Prahu s její známou náplavkou, která v poslední době neskutečně ožila," uvedla Karolína Ortová, projektová manažerka haberské Místní akční skupiny Královská stezka. Ta záměr města jednoznačně podporuje. „Je to i další cesta, jak do Havlíčkova Brodu přivést nové návštěvníky a turisty," dodala Ortová.

Radnice nechce nic uspěchat, a plánuje několik setkání s veřejností. „Lidé se nemusejí obávat, že by zastupitelstvo rozhodlo o nějakých změnách bez nich. V rámci veřejných besed s nimi uvedené téma podrobně prodiskutujeme a přizveme i řadu odborníků," poznamenal Honzárek.

Jedním z prvních míst v těsném sousedství Sázavy, které by mělo doznat změn, je lokalita Ostrova.

Půjčovna loděk

„Právě v tomto místě si dovedeme představit například malé přístaviště, v němž by si lidé mohli půjčovat loďky. V příštím roce chceme také dokončit další úsek cyklostezky od Billy až k lávce, kterou místní lidé znají pod názvem Humpolecká," pokračoval Libor Honzárek.
Kromě výše uvedeného by v okolí řeky Sázavy mohly vzniknout nové chodníky vybavené příslušným mobiliářem, pobytové louky, kukuřičné bludiště pro děti, skatepark, vodní kanál a tak podobně. „Zapomenout nechceme ani na vodáky. Ti by se měli dočkat nejen nových propustí, v hantýrce šlajsen, které jim bezpečně umožní průjezd jezy v centru města, ale také nových přístupových schůdků k řece," uzavřel Honzárek.

Filip Brož