I tak lze parafrázovat nedávné rozhodnutí havlíčkobrodského zastupitelstva 
o definitivním zastavení dlouhodobého a neúspěšného prodeje čtyř funkčních objektů 
v areálu bývalých armádních kasáren. Jejich demolicí má vzniknout volná plocha o rozloze přibližně dvou hektarů. 
K rozhodnutí zastupitelstva přispěla i skutečnost, že město navštívili zástupci několika investorů, kteří projevili zájem o volnou plochu s dostatečnou kapacitou inženýrských sítí.

„Chtěli prostor, budovy ne," konstatoval místostarosta města Čeněk Jůzl a v této souvislosti připomněl dřevozpracující firmu či společnost, která se na Havlíčkobrodsku zabývá druhotnou úpravou brambor.

Výhodná cena demoličních prací

„Dvě menší budovy v této lokalitě již byly letos v lednu zdemolovány. Otázkou zůstává, zda se demolice čtyř zmíněných a podstatně větších bloků uskuteční ještě v letošním roce," pokračoval Jůzl.

Ten dodal, že se město pokusí najít příslušný dotační titul a náklady demolice, které odhadl na čtyři miliony korun, pomocí dotace sníží na minimum. Jůzl také poznamenal, že cena demoličních prací byla a stále ještě je velmi výhodná, a to díky trvající stagnaci stavebního průmyslu u nás.

Havlíčkobrodský radní Libor Honzárek vytvoření volné plochy určené k podnikání v areálu kasáren podpořil. „Být připraven na příchod investora je věc jedna. Na druhou stranu město ale nemůže jen pasivně vyčkávat, musí být ve vyhledávání, samozřejmě v rámci svých možností, aktivní. A aby mohlo být aktivní, musí mít zajímavou, zainvestovanou a dostatečně velkou plochu okamžitě k dispozici," zdůraznil Honzárek.

Obdobnou problematiku dlouhodobě řeší i v nedaleké Světlé nad Sázavou. Světelští se snaží, prozatím neúspěšně, a to i za pomoci agentury Czech Invest, najít investory, kteří by své podniky v jejich průmyslové zóně postavili.

„V posledních měsících jsme tady měli zástupce několika investorů. Byli tady Pákistánci, Slováci, Australané, Švédové, podnikatelé 
z České republiky a naposledy Japonci," řekl starosta Světlé nad Sázavou Jan Tourek.

„Japoncům se plocha naší průmyslové zóny vedle Crystalite Bohemia celkem zamlouvala. Také cenu, za kterou bychom jim metr čtvereční prodali, označili za rozumnou. Prohlásili ale, že je Světlá nad Sázavou daleko od dálnice, a tím, jak si dovolím predikovat, jejich zájem o podnikání ve Světlé nad Sázavou s největší pravděpodobností skončí," uzavřel Tourek.