V každé zemi je pro organizaci dnů Evropského dědictví - EHD (European Heritage Days) určen takzvaný Národní garant. V Česku je to Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které si pro letošní rok vybralo, poprvé v historii konání českých Dnů evropského dědictví, Havlíčkův Brod.

„Naše město se v tomto pro Českou republiku významném roce, ujme funkce hostitele a spoluorganizátora slavnostního aktu Národního zahájení EHD,“ informoval místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek (TOP 09).

Během tří dnů, od 7. do 9. září, se stane Havlíčkův Brod místem setkání milovníků památek a významných hostů z celé ČR. V sobotu 8. září pak v 10 hodin začnou na Havlíčkově náměstí slavnosti za účasti nejvyšších představitelů Ministerstva kultury a Ministerstva pro místní rozvoj. Během slavnostního ceremoniálu ministr kultury předá vybraným řemeslníkům tituly Nositel tradice lidových řemesel.

Již v pátek 7. září bude odpoledne zvlášť vybudovaná scéna na Havlíčkově náměstí dějištěm kulturního programu, který zahájí kapela Zatrestband z Třeště.

Večer bude následovat galaprogram v podání známých interpretů, například uznávané sopranistky Moniky Brychtové. Milovníky výtvarného umění jistě potěší mimořádná výstava unikátních akvarelů kněze Jana Antonína Venuta. Ten na přelomu 18. a 19. století pracoval v rozmezí několika desítek let na tvorbě unikátních akvarelových vedut, tedy specifických krajinomaleb s vyobrazením českých měst nebo sakrálních a světských staveb.

Dny evropského dědictví (European Heritage Days) jsou významnou kulturně společenskou akcí, která po celé Evropě pomáhá posilovat v nejširších souvislostech historické povědomí veřejnosti s akcentem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví. Dny EHD se konají pravidelně od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a k jejich myšlenkám se hlásí 48 zemí Evropské kulturní konvence, včetně Česka.