Podle havlíčkobrodského starosty Jana Tecla bude radnice letos hospodařit s výdaji ve výši 445,5 milionu korun 
při očekávaných ročních příjmech ve výši 424,5 milionu korun.

„Schodek v rozpočtu město vyrovná vlastními penězi, které nám zůstaly z loňských let," uvedl Tecl. Zároveň podotkl, že v Havlíčkově Brodě budou letos provedeny investice za více než devadesát milionu korun.

„Podstatná část se bude týkat komunikací, přičemž ta největší a nejvýraznější je rozhodně rekonstrukce silnic v místní části Vysočany, a to za více než dvacet tři milionu korun," popsal Tecl s tím, že tyto práce město zahájilo již v loňském roce v návaznosti na vodárenskou firmu, která v této části města mění svá potrubí.

„Zastupitelé také schválili podání žádosti o dotaci na Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy na stavbu nového atletického oválu. Na spolufinancování této akce má město v rozpočtu připraveno více než devět a půl milionu korun," pokračoval Tecl 
s tím, že nový atletický ovál pro sportovce je ve městě 
více než potřeba.

Kromě dalších drobných rekonstrukcí 
a oprav má radnice také vyčleněno přes osm milionu korun na stavbu komunitního domu pro seniory. Na tuto stavbu rovněž plánuje havlíčkobrodská radnice sehnat peníze z dotačních programů.

Oprava mostu u hotelu a nové pruhy

Podle havlíčkobrodského místostarosty Libora Honzárka má město podobnou částku připraveno i na rekonstrukci mostu u hotelu Slunce.

„Jde o nejrušnější světelnou křižovatku ve městě. 
V rámci rekonstrukce tam nově vzniknou dva odbočovací pruhy, které umožní rychlejší průjezd křižovatkou. Od přestavby si také slibujeme celkové uvolnění dopravy, především pak v době největší dopravní špičky," řekl Honzárek s tím, že kromě města se na stavbě bude podílet i Kraj Vysočina a Ředitelství silnic 
a dálnic.

Podle starosty Tecla bude město v letošním roce vykazovat zisk hospodaření nej-méně ve výši padesát pět milionu korun.

„Havlíčkův Brod naštěstí není ani moc zadlužený z minulých let. V rámci dluhové služby příští rok radnice vydá za splátky 1,97 milionu korun a zbývající dluhy zaplatíme až v roce 2017," konstatoval Tecl. Ten dodal, že následně již nic hradit nebudou, protože město nebude mít vůbec žádné závazky, co se týká úvěrů nebo půjček.