Alespoň tak zní záznam z posledního jednání finančního výboru města Havlíčkův Brod, který tuto podobu rozpočtu doporučil ke schválení městskému zastupitelstvu. To bude zasedat 16. prosince.

Návrh rozpočtu radnice uveřejnila na úřednídesce a webových stránkách města, takže se k němu mohou vyjádřit i občané, kteří své připomínky mohou vznést také přímo na jednání zastupitelů.

Ilustrační foto.
Sběrný dvůr bude v Borové v provozu i v zimě