V pondělí 16. května začne oprava silničního mostu přes potok Žabinec u hotelu Slunce v sousedství nejvytíženější světelné křižovatky ve městě. Současně dojde i k výstavbě odbočovacích pruhů tahů Jihlava – centrum a centrum – Kolín. Počítá se i s rekonstrukcí asi stometrového úseku silnice druhé třídy číslo 150 směrem ke kruhovému objezdu v Dolní ulici a s náročnou přeložkou inženýrských sítí.

„Hlavním investorem této stavby za více než třiatřicet a půl milionů korun je Kraj Vysočina. Částkou ve výši zhruba dvanácti milionů korun se na ní bude podílet město Havlíčkův Brod a pěti miliony i jihlavské Ředitelství silnic a dálnic ČR," uvedl Josef Beneš, vedoucí odboru rozvoje města havlíčkobrodské radnice. První auta projedou po novém mostě a nových odbočovacích pruzích koncem září.

„Po dobu trvání stavby budou automobily do 7,5 tuny jedoucí od Jihlavy do centra odkláněny přes Havířskou a Nádražní ulici. Ostatní tranzitní doprava a také doprava ze směrů Kolín a Světlá nad Sázavou využije ulice Masarykovu, U Cihláře a Žižkovu," vysvětlil Richard Peška ze společnosti Vyznač, kterou investor pověřil stanovením objízdných tras. „Uvedené objížďky budou obousměrné," dodal Peška.

S přemístěním příslušných výstupních a nástupních zastávek musejí ale počítat i lidé, kteří jezdí linkovými autobusy a autobusy městské hromadné dopravy. „Všechny změny budou včas a velmi detailně zveřejněny na webových stránkách města," přislíbila mluvčí havlíčkobrodské radnice Alena Doležalová. Stavba se dotkne také chodců. Ti budou mít k dispozici obousměrnou trasu vedoucí Masarykovou ulicí a Kalinovým nábřežím.

„Stávající technický stav mostu přes Žabinec je velmi špatný, a pouhou rekonstrukci zcela vylučuje. Proto bude zdemolován a na jeho místě bude postaven most nový," uvedla Irena Šedová z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina. „Po dohodě se správcem toku dojde v sousedství mostu k přeložce inženýrských sítí, které budou vedeny pod korytem potoka, a také k úpravě břehových partií v sousedství mostu," podotkla Šedová.

Starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl označil uvedenou dopravní stavbu za velmi potřebnou. „Dojde k významnému zkapacitnění největší brodské křižovatky a doprava na ní bude podstatně plynulejší, a hlavně bezpečnější," řekl Tecl.