Svědčí o tom i výsledky krajské soutěže My třídíme nejlépe, kde se město již několik let umisťuje na stupních vítězů. Tohoto soutěžního klání se Broďáci účastní i v letošním roce.

Cílem soutěže je udržet zájem lidí a obcí o správné nakládání s odpady a zvýšit počet obyvatel, kteří odpady pravidelně třídí.

„Trochu nás mrzí, že soutěž neumí ohodnotit i jiné pozitivní přístupy měst, například k problematice předcházení vzniku odpadů," uvedl Beno Trávníček z odboru životního prostředí havlíčkobrodské radnice. Ten podotkl, že i této oblasti se město velmi intenzivně věnuje.

„Již od roku 2006 dodáváme lidem zvýhodněné kompostéry a šetříme tak náklady na nakládání s biologickou složkou komunálního odpadu, která končí v kompostérech," dodal Trávníček.

Soutěž „My třídíme nejlépe" hodnotí především využití dnes již klasických surovin jako je papír, sklo, plast, nápojový karton, kov či elektrošrot.

„Chci poděkovat všem občanům a podnikatelům, kteří pečlivému třídění odpadů věnují zvýšenou pozornost," řekl starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl.

Ten dodal, že úspěchy v soutěži přinesly do obecní kasy již více než tři sta tisíc korun. „Peníze jsme použily především na zdokonalení systému separace odpadů," dodal starosta Tecl.