„Společnost SDS Exmost nedodržela na podzim roku 2012 dohodnutý termín dokončení rekonstrukce mostu u kostela sv. Kateřiny v Dolní ulici. Město proto uplatnilo smluvně dohodnuté sankce a ponížilo jí úhradu za odvedené práce o penále ve výši 3 135 tisíc korun. V reakci na to podala společnost SDS Exmost na město žalobu a požadovala úhradu této částky," vysvětlila podstatu sporu mluvčí havlíčkobrodské radnice Alena Doležalová.

Okresní soud v Havlíčkově Brodě však žalobu svým již pravomocným usnesením zamítl.

„Postup města posoudil a označil za zcela oprávněný. SDS Exmost již nemá žádný řádný opravný prostředek. Díky našemu nekompromisnímu postupu jsme tak za práce na mostě ušetřili veřejné peníze," zdůraznil starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl a v souvislosti s probíhajícím úpadkem stavební společnosti uvedl, že město s ní má již všechny závazky vypořádány.

Společnost SDS Exmost dokončila část rekonstrukce mostu, kterou hradilo město Havlíčkův Brod (společně s Krajem Vysočina totiž bylo spoluinvestorem – pozn. aut.) se zpožděním 209 dnů. Za každý den zdržení jí havlíčkobrodská radnice účtovala penále ve výši 15 tisíc korun.

„Za nedodržením termínu stojí především špatná zadávací dokumentace. Ta zapříčinila, že jsme při opravě museli uskutečnit řadu dalších náročných stavebních operací, se kterými projektant při plánování vůbec nepočítal," řekl již dříve Deníku ředitel a jednatel společnosti SDS Exmost Pavel Jankůj.

Most byl pro dopravu provizorně otevřen na sklonku roku 2012. Kvůli závadám a nedodělkům, které u společnosti SDS Exmost tehdy reklamoval i Kraj Vysočina, ale musel být znovu počátkem roku 2013 pro veškerou dopravu uzavřen.