„Dluhy byly vyrovnány. Zůstává jen stotisícový úrok z prodlení třem základním školám,“ sdělila Jarmila Menšíková z městského odboru školství, kultury a cestovního ruchu v Havlíčkově Brodě. Tango v polovině září požádalo o odpuštění této částky.
 
Městská rada se otázkami spojenými s Handball Helpem bude zabývat v pondělí. „Případné odpuštění úroků je ale v kompetenci daných škol,“ sdělil radní Tomáš Hermann. Dodal, že letos nejsou avizovány žádné potíže s platbami. Cesta k dohodě o další spolupráci se tak zdá být otevřená.
 
Podle Menšíkové zatím nepřišla desetitisícová zálohová faktura za stravu, zde se ale může jednat jen o zpožděnou platbu. Podle našich informací však i tato záloha už na účet dorazila, a to ve čtvrtek.
 
Organizátoři rozhodně hodlají projekt zachovat. Nedávno proběhla schůzka mezi nimi a vedením města. „Zajímá nás postoj radnice k letošnímu ročníku, a co udělá pro ročník příští. Míček je teď na její straně,“ uvádí ředitel Tanga Pavel Klempíř. „V tenisu míček neustále střídá strany. Záleží tedy i na tom, jak
budou organizátoři komunikovat s námi,“ argumentuje však starostka Jana Fischerová.
 
Letošní příspěvek z městské pokladny na Handball Help činil sto tisíc korun, zatím však nebyl proplacen. Město poskytlo prostranství a technickou podporu.
 
O příspěvku na další ročník musí hlasovat zastupitelstvo. „Rozhodne se nejpozději při schvalování rozpočtu na příští rok,“ říká Hermann. „Konec podzimu nebo prosince je pro nás příliš pozdě. Potřebujeme mít jasno už na přelomu září a října,“ oponuje Klempíř.
 
Ten neskrývá rozčarování z výnosu koncertů, které akci vždy provázejí a mají pomoci pokrýt rozpočet. „Před dobrovolnicemi vybírajícími vstupné lidé na náměstí utíkali a byli na ně hrubí. Proto s nimi letos chodila ochranka. Hodně lidí vám řekne, že se jen prochází. Přitom na náměstí hodiny postávají s pivem v ruce,“ doplňuje ředitel společnosti Tango.