Tohle pravidlo by mělo platit i nyní. K mnoha stovkám středoškolských studentů teď přibudou i desítky posluchačů dálkového studia Pedagogické fakulty
Univerzity Hradec Králové.
 
„Příští čtvrtek bude v prostorách Střední odborné školy a středního odborného učiliště obchodu a služeb otevřeno Konzultační středisko této fakulty.
 
Zahájena tu bude také výuka prvního semestru kombinované formy bakalářského studia, oboru jazyková a literární kultura,“ uvádí ředitel chrudimské střední školy Jaroslav Kořínek, který sám hradeckou fakultu před lety vystudoval.
 
Na vzájemné spolupráci se dohodlo ředitelství střední školy s děkanátem pedagogické fakulty během předprázdninových měsíců. Otevření kombinovaného dálkového studia v Chrudimi bylo závislé i na výsledcích přijímacího řízení vysokoškolského oboru.
 
Mezi přednášejícími by mohli být někteří regionální odborníci a lektoři.
 
S nápadem přišla královéhradecká vysoká škola. „Myslíme si, že je dobré vyjít vstříc zájemcům o studia v regionech,“ vysvětluje vedoucí studijního oddělení vysoké školy Dagmar Hejčlová.
 
„Pokud se spolupráce osvědčí, může dojít k jejímu dalšímu rozvoji,“ doplňuje Hejčlová.