Handicapovaní z tamního občanského sdružení Benediktus při nich v dobových kostýmech doprovázeli družinu svatého Václava a pak vystoupili v představení připomínajícím biblické stvoření světa.

Svatý Václav se svou babičkou Ludmilou a rytíři přijel do parku z bohoslužby v kostele, doprovázen průvodem několika stovek lidí. Vítali ho fanfáry, dobová hudba i darovníci. Divadelnímu představení docela přálo počasí, ale následující program s šermíři poznamenal déšť.

Sdružení Benediktus pořádalo slavnosti čtvrtým rokem. Veřejnosti při této příležitosti také představilo řemeslné výrobky svých klientů - keramiku, zdobená trička či látkové tašky. Maminky napekly koláče a pečivo.

Do sdružení dochází asi 15 zdravotně nebo mentálně postižených lidí ve věku od sedmi do 40 let. V tomto roce jim začalo sloužit centrum Domeček, které je vybaveno dílnami nejrůznějšího zaměření. Je umístěno ve farním areálu, kde sdružení koupilo a zrekonstruovalo jednu z budov. Náklady na přestavbu převýšily tři miliony korun. Sdružení je zaplatilo díky dotacím z EU, od státu, kraje Vysočina a města Chotěboř.