Kromě užitných předmětů vystavují díla, na která potřebovali nejen manuální zručnost, ale také značnou dávku výtvarné obrazotvornosti.

Takovými například jsou maturitní práce Most vzpomínek od Ondřeje Věžníka, Halloween od Tomáše Hromady nebo Mořský děs od Vojtěcha Kučery (na snímku).

Výstava se příznačně jmenuje Héfaistovi tovaryši. V řecké mytologii byl Héfaistos synem Dia a Héry a manželem Afrodity, bohyně lásky a krásy, na Olympu měl kovárnu s dvaceti měchy. 

Ivo Havlík