Jako první se na návštěvu mohou těšit představitelé Štoků.

„Program hejtmana, který u nás začíná v pravé poledne, není přesně stanoven. V plánu je však setkání se zastupiteli, dále se setká s řediteli mateřské a základní školy, které posléze navštíví, a podívá se i do místního Lesního družstva," přiblížil program Jiřího Běhounka starosta městyse Pavel Královec.

V Havlíčkově Borové návštěva začíná ve třináct hodin, v Krucemburku ve čtrnáct. Radim Hošek z tiskového oddělení Krajského úřadu Kraje Vysočina k průběhu nadcházejících návštěv hejtmana uvedl: „Program v jednotlivých městysech není přesně stanoven. Bude v režii starostů, co si naplánují, a také bude záviset na hejtmanovi, o co projeví zájem".

(ap)