Její znak má na stříbřitém štítě modré břevno posázené třemi řadami gotických oken a dvě zkřížené černé ostrve. V patě znaku figuruje hnědý kohout s červenou zbrojí, opírající se o červenou misku s vroucím olejem.

Stříbrná barva štítu symbolizuje těžbu stříbra v minulosti. Ostrve jsou z pečeti Smila z Lichtenburka, jednoho z prvních majitelů obce a kohout s miskou vroucího oleje jsou symboly sv. Víta, patrona dolnokrupského kostela. Gotická okna připomínají nedaleký středověký hrad Ronovec a modrá barva je symbolem dominantního rybníka ve středu obce.

(rka)