„V letošním roce si připomínáme 600. výročí vysvěcení husitských kněží na hradě Lipnici. Svěcení je považováno za vůbec nejvýznamnější historickou událost, která se odehrála ve zdech lipnického hradu. Událost, která měla mezinárodní přesah a o které se jednalo i na Kostnickém koncilu,“ říká kastelán hradu Marek Hanzlík. Konference, která dnes končí, se účastní přední čeští historici z různých míst republiky.

„Lipnice v době, o níž hovoříme, patřila nejvyššímu purkrabímu a husitskému šlechtici Čeňkovi z Vartenberka, jednomu z iniciátorů stížného listu české a moravské šlechty, odeslanému na kostnický koncil na protest proti upálení mistra Jana Husa v roce 1415,“ upřesňuje havlíčkobrodský historik Pavel Rous. V zájmu věci uskutečnil v roce 1417 Čeněk z Vartenberka dobře připravenou akci, která překvapila domácí veřejnost i cizinu. „Někdy v únoru nebo na samém počátku března Vartenberkovi lidé přepadli v tehdejším Německém Brodě doktora Heřmana z Mindelheimu, světícího biskupa pražské arcidiecéze, a unesli ho na hrad Lipnici. Zde byl biskup donucen vysvětit kandidáty na kněžství, kterým arcibiskupská konsistoř svěcení odmítala pro jejich příklon k husitismu,“ popisuje tehdejší události historik Pavel Rous.

Akt lipnického svěcení se odehrál v sobotu 6. března 1417, a patrně i v dalších termínech, v hradní kapli sv. Vavřince, a to se všemi předepsanými formalitami. O právoplatnosti svěcení totiž nemělo být pochyb. Papež Martin V. roku 1418 v listině adresované českému králi Václavu IV., žádal kromě jiného všechny kněze na Lipnici vysvěcené, aby se neprodleně dostavili před koncil a zpovídali se ze svých činů, což ale kněží z celkem pochopitelných důvodů neudělali.

Konferenci pořádá Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod.

Houpačka je jedinečným spojením odstínů jazzu s aktivitami pro děti i rodiče, na své si přijdou ovšem i další věkové skupiny.
Americko-izraelské trio Shalosh přiletí do Česka jen kvůli festivalu Houpačka