Opravy by stály více než 700 tisíc korun.

Varhany postavil v roce 1897 varhanář Vanický a v roce 1922 je přestavěl varhanář Urban. Poslední opravu provedl varhanář Karel roku 1996. Jednou z akcí, která má pomoci v získání finančních prostředků na opravy byl benefiční koncert na farním dvoře, který se konal 7. června.

„Varhany kostela Nalezení Sv. Kříže jsou před úplným kolapsem díky zteření ovládacích  míšků hracího stroje. Nezbytná je též oprava vzdušnice, která je masivně napadena červotočem," popisuje situaci zdejší farář Jakub Jan Med.  Varhany potřebují navíc ještě další nezbytné údržbové práce a související drobné opravy. „Je nutná výměna ovládacích míšků, oprava vzdušnice, oprava pneumatického vedení, opravy varhanní skříně a dalších dřevěných prvků varhan. Nástroj si žádá ošetření proti červotoči, výměnu ventilátoru, opravu varhanního měchu," vysvětluje farář.

Nástroj projde přestavbou

Celý nástroj včetně varhanní skříně bude odvezen do dílny.

Likvidace dřevokazného hmyzu a asanace varhan proběhne opakovaným nátěrem přípravkem Lignofix III varhany, ředěným v lihu. V rámci likvidace dřevokazného hmyzu bude také ošetřen veškerý interiér kůru kostela ve Svatém Kříži,  to jest podlaha, lavice, notové pulty, skříňky a jiné. Napadené části varhan budou v nutných případech petrifikovány Solakrylem rozpuštěným v xylenu.

„Bude provedena přestavba nástroje. Použity by byly stávající píšťaly, měch, varhanní skříň i část hracího stolu. Toto řešení má jednoznačnou výhodu v životnosti nástroje. Odpadá nutnost častější výměny pneumatických součástek," popisuje farář další postup oprav.

Pro varhany budou vyrobeny nové kuželkové vzdušnice, které budou vycházet především z konstrukčních prvků firmy Rieger. Riegrovské mechanické kuželkové nástroje postavené před 120-ti lety hrají spolehlivě dodnes. Výroba bude vycházet z původního dělení vzdušnice, aby bylo možné použít stávající píšťalnice a lavičky. Odpadne tak časově náročná výroba nových píšťalnic, laviček a usazování stávajících píšťal na nové píšťalnice. Z pohledové strany varhanní skříně nedojde k žádnému zásahu. Bude ale nutné do skříně umístit nová ložiska pro umístění vzdušnic a vyrobit nové vzduchovody pro pedálovou i manuálovou vzdušnici.

Varhany strádají také jinde

Starost, kde vzít statisíce až miliony korun na opravy historických kostelních varhan, do jejichž údržby a oprav se celá léta neinvestovalo téměř nic, trápí správce mnoha farností na Havlíčkobrodsku. Téměř rok již probíhá rozsáhlá oprava historických varhan v kostele sv. Václava ve Světlé nad Sázavou.

V roce 2007 začaly dobročinné sbírky na Přibyslavsku, aby bylo možné opravit varhany v kostele v Přibyslavi a Žižkově Poli. Za účelem záchrany historicky cenných varhan v Sopotech, místní části Sobíňova, založili tamní nadšenci dokonce občanské sdružení a nakonec vydali o sopotských varhanách knihu.