Faru nechala postavit abatyše Konstancie Marquartová (1689-1716), energická a podnikavá žena, na jejíž popud byla v roce 1693 ke konventnímu kostelu přistavěna i osmihranná barokní kaple Všech Svatých.

Proboštství začalo po zrušení kláštera v roce 1782 plnit funkci fary. Faráři zde bydleli až do konce druhé světové války. Například farář Augustin Krpálek, který nechal na budovy fary položit 1934 tehdy moderní eternitovou střechu, se zasloužil také o rozšíření pohledského hřbitova.

Po válce byl na faře Místní národní výbor, v přízemí dva obecní byty, farář pak využíval první patro. Po přestavbě bývalého zahradnického domku na nový úřad v letech 1967–68 a následném uvolnění fary byl do této budovy v roce 1970 přesunut Státní okresní archiv, který v Pohledu sídlil až do roku 1994. Budova byla navrácena farnosti. Díky iniciativě a schopnostem nového duchovního správce pátera Jakuba Jana Meda byla v letech jeho působení (2000–2005) opravena fasáda a střecha fary (2002) a objekt byl využíván k potřebám pohledské farnosti. Páter nechal v přízemí zřídit kapli sv. Bernarda. Od roku 2009 však Biskupství královéhradecké nabízelo objekt jako nevyužívaný k prodeji, Obec Pohled v roce 2011 faru získala do majetku obce. Objekt bohužel nyní nemá potřebné využití a více méně chátrá.