Jihozápadní část původního historického města se proměnila k nepoznání. Není divu, že zanikl i starý název této části, který skvěle popisoval tehdejší stav. Význam slova louž je jasný – místo, kde stojí voda. Jak to ale sedí pro celou městskou část? Uvědomme si, že prostor mezi jižní a západní hradbou, ulicí Dolní a ulicí Svatovojtěšská, byl ve středověku o neuvěřitelných 2,5 metrů níže než dnes. Nejen že sem prosakovala voda ze Sázavy, ale také na Louž stékala voda z Rosmarku (Smetanova náměstí) a zarazila se o hradby. Zde žijící obyvatelé se proto ve vlastním zájmu snažili úroveň povrchu zvýšit.

Sama čtvrť byla od počátku zástavbou velmi členitá a vzhledem přímo kouzelná. Trčkova ulice se klikatila z Dolní ulice na Rosmark a tvořila páteřní komunikaci, protože tudy městem projížděli kupci mající zákaz vstupu na náměstí. Fungovali zde řezníci, soukeníci (proto ulice V Rámech) a stály fascinující domy (třeba Jandova chalupa). Komunisté ale rozhodli jinak – prostor se musel za normalizace asanovat a výsledek vidíme dodnes.

(mk), (mvhb)