První hry se hrály na náměstí v domě č. 45 v domě Josefy Prostřední. Na zařízení divadla půjčil tehdejší purkmistr Augustin Bedřich Čepl 189 zlatých a 28 krejcarů.

První valná hromada souboru proběhla 1. října 1911 v hotelu Klusáček. Za členské příspěvky si spolek kupuje kulisy a dekorace, stejně jako garderobu. V roce 1912 herci procházejí kurzem líčení a šminkování. Útlum nastává počátkem 1. světové války. Za druhé světové války v Přibyslavi hostovalo Horácké divadlo. Pro zpestření představení ochotníci na hostování pozvali herce Národního divadla Rudolfa Deyla, st. První premiérou po osvobození Československa byla Jiráskova Lucerna. Po útlumu ochotnického divadla v Přibyslavi, k němuž došlo v 50. letech, se činnost divadla obnovuje v roce 1969, po otevření kulturního domu, a trvá přes 50 let. Za tu dobu ochotnické divadlo v Přibyslavi uvedlo asi 370 premiér. Jednotlivých představení (repríz) bylo daleko víc. Zmapovat historii ochotnického divadla v Přibyslavi se daří díky bádání současné režisérky souboru Anny Šauerové a Půžově kronice.

Příští pátek 26. ledna navštívime prostřednictvím historického seriálu Ledeč nad Sázavou