Od té doby se z této akce spolku Perun Hluboká stala jedna z největších sportovních událostí v regionu. Účastní se až osm set závodníků ze čtyřiceti posádek, které přichází podpořit tisíce diváků.

„Je to čistě amatérská soutěž, které se nějakým způsobem zúčastňují prakticky všechny okolní vesnice a různé spřátelené kluby. To ostatně byla naše původní strategie. Chtěli jsme, aby každá okolní vesnice složila svoji posádku, za kterou přijdou i vlastní diváci. A povedlo se," říká jeden z mnoha pořadatelů závodu, Luděk Strašil ze sportovně-společenského klubu Perunu Hluboká.

Právě Perun Hluboká ve spolupráci s městysem Krucemburk v sobotu pořádá už pátý ročník akce O trofej rytíře Mikuláše Střely, která během let vykvetla do skutečné krásy. Je vidět, že i amatérské závody s pevným startem se dají dělat na skutečně profesionální úrovni.

Důkazem toho může být třeba obrovský zájem posádek i diváků.

„Musíme dokonce odmítat posádky, abychom vše organizačně zvládli," vysvětluje Strašil. Díky účasti slovenských posádek bude mít akce letos dokonce mezinárodní punc.

Pro členy Perunu a další dobrovolníky začíná samotná příprava akce už několik měsíců dopředu. A všichni zde obětavě pracují bez nároku na odměnu.

„Velmi důležitý servis závodů pro nás zase zajišťuje Česká asociace dračích lodí, která spadá pod Olympijský výbor. Dodávají nám lodě, kormidelníky, časomíru, startéra, rozhodčí a zajišťují kompletní harmonogram závodů včetně výsledků a cílových fotografií. O ostatní organizační i pracovní záležitosti se starají členové Perunu a další dobrovolníci. V praxi to znamená, že o hladký průběh se stará více než osmdesát dobrovolníků," dodal Luděk Strašil.

Ten rozhodně nelituje toho, že se Perun Hluboká do organizace takto náročné akce před pěti lety pustil.

„Když jsme uvažovali na podzim 2013 o koupi dračí lodi, nebylo to jednoduché rozhodnutí, protože jde o velkou investici. Dnes vidíme, že jsme udělali správnou věc. Mimo Perun na Řeku jezdí trénovat pravidelně několik dalších posádek. Rozhodně to hodně pomohlo k propagaci tohoto sportu na Vysočině. A jistě k tomu přispívají i námi pořádané závody. Ostatně naše motto zní – lepší sranda na vodě než-li nuda v hospodě," dodává na závěr s úsměvem Strašil.

Slavnostní zahájení je v sobotu v devět hodin a vyhlášení výsledků v 18 hodin večer. Polední přestávku vyplní dětský závod a i po skončení závodů bude následovat další program. Chybět nebudou doprovodné atrakce. Vstupné je zdarma.

Jitka Štefáčková