Součástí nově opraveného mostu u kostela sv. Kateřiny v havlíčkobrodské Dolní ulici se stal i historický Hnátův kámen. Restaurátorských prací se ujal Petr Máša z Prahy.

Co všechno jste na Hnátově kameni dělali?

Na Hnátově kameni byla provedena kompletní rekonstrukce a restaurační práce.  Kámen byl dříve rozlomený na dvě části při jedné třetině. Tam byly provedeny kompletní očištění a kompletní chemizace, to znamená zpevnění. Po dvousložkovém zpevnění kamene bylo provedeno také biologické ošetření proti mechům a lišejníkům. Následovalo postupné sestavování, tedy kompletizace s minimálním doplňováním hran a lomu kamene ze stejného materiálu, tedy ze žulového kamene. Ten pravděpodobně pochází z doby provenience tady v okolí. Je možné, že je z Lipnice nad Sázavou nebo případně ještě bližšího místa. Po sestavení a  vyzrání tmelů, které je sourodé, a barevného tónování, bylo provedeno i finální osazení do lůžka nové mostní konstrukce.

V jakém stavu kámen byl? Byl hodně poničený?

Kámen byl v dost dezolátním stavu. Víme, že asi po roce 1900 byl umístěn na druhé části mostní konstrukce. A tehdy ho zřejmě nějaký povoz srazil, rozbil a shodil do Sázavy. Později byl kámen vyloven a uložen tady  v Havlíčkově Brodě. Po následující postupné renovaci a rekonstrukci mostu byl znovu osazen. Slavnostní odhalení se uskutečnilo někdy v roce  1946. Od té doby byl zasazen do bývalé mostní konstrukce. Konkrétně pak do terasového podkladu na železobetonové armatuře.

Rád bych se zeptal, co je na něm zajímavého z pohledu restaurátora?

No, za prvé je to památka gotická, i když kunsthistorici, kteří přímo o této památce bádali, se nemohou přesně vyjádřit, v kterém roce byl ten kámen vyhotoven. Je tam totiž z latinské zkratky letopočtů uveden pouze tisíc, i když teď nevím přesně, ale asi 1003. Po konzultaci kunsthistorika s historiky bylo domluveno, že v té době se prostě vědělo, které století to je, a i z hlediska hmoty kamene, aby se jim tam text vešel, tak to běžně takto zkracovali. Takže je tam tisíc, nula a ještě jedna číslice. Dále jsou na Hnátově kameni zobrazeny tesařské sekery. Tedy nástroje, který se vztahuje přímo k pověsti o tom Hnátovi, a samozřejmě kříž.

Co praví pověst?

V roce 1472 dal brodský hlásný Hnát u Dolní brány zvonem znamení Jihlavským k útoku na město. Zvonění však varovalo brodské měšťany, kteří útok odrazili. Hnát byl shozen ženami do městského příkopu a ukamenován. Kámen označoval místo exekuce zrádného hlásného.

Libor Blažek