Ten je spojován se Sluneční zátokou na řece Sázavě pod Vilémovicemi nedaleko Ledče nad Sázavou.

Napoprvé to nebylo knižní vydání, toho se Hoši od Bobří řeky dočkali až v roce 1937. Na webu přátel Foglarova díla Foglarovec si lze přečíst informaci:

„V roce 1933 poslal Jaroslav Foglar rukopis románu do soutěže o nejlepší knihu pro mládež, vyhlášenou nakladatelstvím Melantrich. Nezískal sice žádnou cenu, ale dostal nabídku k otištění Hochů na pokračování v nedělní příloze Českého Slova Slovíčku. Román nebyl vydán celý, končil kapitolou Loučení se Sluneční zátokou."

Rukopis tedy vycházel na pokračování, a to každou neděli od 4. března do 14. října 1934 ve třiatřiceti pokračováních.

A jak byl děj románu vázán na Sluneční zátoku pod Vilémovicemi? Znalec Foglarova díla, autor knihy Jestřábí perutě, věnované foglarovkám, Václav Nosek – Windy v této knize píše.

„Ptáte se, která řeka je tou Bobří řekou? Všeobecně se uvádí, že je to Sázava – ale! Jeden z prvních Foglarových táborů v roce 1929 nesl název Tábor u Bobří řeky, a ten se konal – na potoce Mastník u Heřmaniček (nedaleko Sedlčan). Na stejném místě se konal i Tábor smůly o rok později, poté se však Foglar a jeho oddíl opět vrátili na Sázavu do blízkosti míst, kde tábořili již v letech 1925 až 1928. Místo nedaleko Stvořidel nazvali Sluneční zátoka, a tu známe z fotografií. Název Bobří řeka pak nadále používali pro Sázavu." Mimo stránky své knihy Václav Nosek dodává: „Název knihy je odvozen z tábora v roce 1929, který nazvala družina Bobrů – Tábor na Bobří řece – tou Bobří řekou ale nebyla Sázava, byl to potok Mastník u Heřmaniček. Přímo ve Sluneční zátoce tábořila Pražská dvojka poprvé až v roce 1931."

Ať je pravda o místě zrození tohoto románu podle Václava Noska, nebo ledečského fotografa a spisovatele Františka Plevy, který ve své knize Sázava milovaná pro změnu píše, že se Sluneční zátoka stala předlohou pro Foglarovu nejznámější knihu Hoši od Bobří řeky, bude žulový památník s bronzovou deskou, na které je také totem s bobrem na kraji Sluneční zátoky, navždy připomínat legendárního Jestřába. Významnou osobnost českého skautinku, autora mnoha dobrodružných románů pro mládež, z nichž tím prvním byli Hoši od Bobří řeky.

Jiří Víšek