Svědčí o tom i slavná světelská Svatováclavská pouť. Při Mších svatých o svátku sv. Václava se v kostele ve Světlé nad Sázavou již po mnoho let tradičně hraje a zpívá skladba nazvaná Prosba, kterou podle světelské varhanice Milady Vohnické v sedmdesátých letech minulého století složil dnes již nežijící varhaník Josef Karel z Ledče nad Sázavou na slova básně kněze, básníka a spisovatele Václava Zemka z Habrů, nazvané Svatý Václave! Na snímku vidíte část originálu notového partu. První sloka: Svatý Václave! Tisíc roků kráčíš dějinami, kníže, který pokoj země miloval. Dědictví své chraň, jak žije v nás a s námi, našim štítem zůstaň časů nad vlnami v dálce mlhavé.

Jiří Víšek