Hlavním motivem návrhů byl symbol zkřížených ostrví, který připomíná první zmínky o Krupé ve 13. století za vlády Lichtenburků.

Hornická kladiva odkazují na bývalou těžbu stříbra, kalich zase na tradici evangelického vyznání v obci.

Obyvatelé Horní Krupé nakonec společně se zastupiteli vybrali variantu třetí, kde převažují barvy žlutá a zelená.

Podobu vlajky a znaku ještě musejí schválit příslušné státní orgány.