„Návrh vzešel z jednání zastupitelstva. V minulosti obec žádný vlastní znak neměla. Vybírali jsme znak z několika variant, tedy přesněji vybírali ho občané ve dvou kolech. Variant k výběru bylo celkem dvanáct. Teď už jen zbývá, aby vybranou variantu schválil v Poslanecké sněmovně podvýbor pro heraldiku," informoval starosta Václav Lacina. Obyvatelé Horní Krupé si návrhy mohli prohlédnout na webových stránkách obce také v místním zpravodaji. Vytvořením znaku byl pověřen zkušený heraldik Jan Tejkal. Ten neměl k dispozici nějaký konkrétní historický podklad, například v podobě pečeti, a tak vycházel z historie obce samotné.

Středověké zmínky

Obecné znamení dvojice zkřížených ostrví připomíná podle Tejkala první zmínky o Krupé, pocházející ze 13. století v době vlády pánů z Lichtenburka na hradě Ronovec. Znamení zkřížených hornických kladiv odkazuje na někdejší těžbu stříbra. „Současně se jedná o takzvané mluvicí znamení, vyjadřující název obce, jehož původ se vykládá v německé verzi od slova Grube, neboli jáma a v české verzi se jedná o výskyt stříbra v hornině ve tvaru krupek," upřesnil heraldik. Šestihroté hvězdy symbolizují čtyři místní části obce, přičemž motiv hvězdy představuje rovněž atribut Panny Marie, které je zasvěcená místní kaple, pocházející z konce 19. století. Další symboly ve znaku odkazují na krupský potok, místní rybníky či Jelení studánku spojenou s pověstí o místu, kde se konaly tajně bohoslužby českých bratří. Obecné znamení kalicha, případně kalicha doplněného rovnoramenným, takzvaným řeckým křížem, symbolizuje podle heraldika tradici evangelické reformační církve v obci a připomíná evangelický toleranční kostel z roku 1847.