Obec Horní Paseka tvoří dvě takzvané základní sídelní jednotky – vlastní Horní Paseka a území zaniklého městečka Zahrádka.

V případě Horní Paseky nepotvrdil archivní průzkum existenci vlastního obecního obrazového pečetního znamení.

Městečko Trhová Zahrádka naproti tomu užívalo v minulosti svůj vlastní znak, který se ustálil v podobě stříbrného břevna v červeném štítě, i když původně se asi znak vyvinul z trojdílného černo-stříbrno-červeně děleného erbu Trčků z Lípy, kterým Zahrádka patřila v letech 1436 až 1636. Znak je doložen několika pečetními a razítkovými typáři, přičemž na nejstarším, pozdně gotickém, břevno obsahuje navíc dekorativní damaskování.

Znak obce obsahuje následující obecné a heroldské figury: Heroldský figurální motiv (vodorovného) dělení znakového štítu na tři části vychází z historického znaku Zahrádky, přičemž tento motiv je modifikován do podoby dvojitého vlnkovitého dělení štítu – konkrétně do heroldské figury vlnkovitě dělené vlnkovité hlavy, přičemž vlnkovité dělení symbolizuje jednak polohu území obce na pravém břehu přehradní nádrže Švihov (Želivka) a jednak poutní místo Křižná studánka. Obecná figura tří jehličnatých stromů – smrků – vystihuje lesnatý charakter krajiny, do níž je obec zasazena, a připomíná i její název odvozený od mýcení lesa.

Z heraldických tinktur jsou v návrhu znaku uplatněny červená, stříbrná a zelená – tj. tinktury vyjadřující geografické charakteristiky obce a připomínající tinktury historického znaku Zahrádky.

Jan Tejkal