Velký počet aut byl známkou velké účasti karbaníků na turnaji v mariáši. Vepříkovský Sbor dobrovolných hasičů (SDH) uspořádal již 18. ročník tradiční karetní hry.

Před zahájením turnaje se všichni posilnili polévkou prdelačkou. Po deváté hodině začalo Jarní kolo, ve kterém hrálo osmdesát hráčů. Dvě kola se odehrála do oběda a zbývající dvě kola po výborném guláši.

Při pohledu na hráče musím konstatovat, že mariáš nehrají mladíci. Asi tato tradiční hra dnešní mladé generaci nic neříká. V kurzu je poker a bridž. Na turnaji nechyběl nestor mariáše Antonín Bártl ze Zdislavic u Humpolce, který si hru užívá i ve svých 85 letech. Nevím zda je výborným hráčem nebo mu šla karta. Na turnaji skončil na krásném čtvrtém místě.

Vítězem se stal Zdeněk Chalupa z Prahy, který si odvezl tradiční výhru v podobě vepřové kýty. Druhé místo obsadil Miloslav Adamec z Havlíčkova Brodu. Na třetím místě skončil Zdeněk Kubánek, který osobě prohlásil že je chalupář z nedaleké obce Klouzovy. Jinak trvalé bydliště má v Chrudimi.

Všichni hráči neodjeli domů s prázdnou a byli obdarováni „masovou cenou", dostali jitrnice, jelita, tlačenku nebo porce masa.

„Chci poděkovat hráčům za účast. Také děkuji našim sponzorům a všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu našeho turnaje.

Druhou část 18. ročníku Vepříkovského mariáše pořádáme v sobotu 18. listopadu 2017," uvedl Jiří Piskač, starosta SDH Vepříkov.

Jaroslav Benák