„Ocenění se konalo ve Valdštejnské zahradě, součástí sídla Senátu České republiky. Všichni ocenění byli nominováni již v roce 2020, ale kvůli pandemii musel být slavnostní ceremoniál o déle než rok odložen,” informovala za Kulturní zařízení města Přibyslav Zdeňka Valnerová.

Jitka Němcová žije od narození v Přibyslavi. Na housle začala hrát v sedmi letech. Vychovala mnoho mladých hudebníků. V roce 2017 byla podle Valnerové za dlouholetou obětavou činnost v oblasti vzdělávání a hudební výchovy několika generací houslistů, za spolupráci s městem Přibyslav při slavnostních vítáních občánků a svatebních obřadech oceněna Cenou města Přibyslav.

“V roce 2008 a 2020 se podílela na dvou českých rekordech. Nejvíc společně hrajících houslistů. Oba velké koncerty, které se konaly v Kulturním domě Přibyslav, byly zapsány do České knihy rekordů,” zdůraznila Valnerová.