Velkým soupeřem malých závodníků nebyly jen jejich vlastní limity a konkurenční družstva, ale také matička příroda. V sobotu prakticky celé dopoledne pršelo, závodní tratě byla mokré, místy pod řádnou vrstvou bahna. „Jen ať si soutěžící zvykají, že život dobrovolného hasiče je někdy pěkně tvrdý,“ konstatoval s úsměvem Jiří Rainiš zkušený hasič a bývalý starosta města Habry.

Podle Květy Smutné z Okresního sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska Havlíčkův Brod, která má na starosti činnost hasičské mládeže, byl závod součástí tradiční Hry Plamen, pro děti a dorost, která začíná každý rok na podzim. Závodu se účastnily pětičlenné hlídky, ale také jednotlivci.

V kategorii mladších žáků startovalo 55 družstev, v kategorii starších 61 družstev. Na jednotlivých stanovištích sbírali mladí hasiči cenné body například v topografii, zdravovědě nebo střelbě na terč. „Každé soutěžící družstvo obdrží na startu průkaz. Za špatně splněný úkol se družstvu udělují a do průkazu zapisují trestné body,“ upřesnila Smutná. Odpoledne patřila soutěž kategorii dorostenců, kde se objevily asi tři desítky závodníků.

Pravidelným účastníkem soutěže byli například mladí hasiči z Okrouhlice. „U nás funguje spolek mladých hasičů už asi čtyři až pět let. O tuto činnost je v Okrouhlici mezi dětmi velký zájem,“ prozradila za okrouhlické hasiče Kateřina Beránková.

Kroužky mladých hasičů v obcích nepořádají pro děti jen soutěže, ale také pro ně organizují různé výlety, letní tábory a během celého roku pro ně připravují bohatý kulturní program. Stejně tak velký zájem o vstup do spolku malých hasičů je podle Romany Bártlové v obci Věž. Ta vyslala do soutěže dvě hasičská družstva.

Ve Věži se hasičskému sportu věnuje více než dvacet dětí. Trénuje se dvakrát týdně, hasiči jezdí na ligové soutěže, v létě na hasičské tábory. V obci Dobrá u Přibyslavi vznikl dětský hasičský kroužek před víc než deseti lety. Děti, které se tehdy začaly hasičskému sportu věnovat dneska sbírají medaile na prestižních soutěžích. Podle Květy Smutné z Okresního sdružení hasičů Havlíčkův Brod je v zájmu každého dobrovolného hasičského sboru vychovat si svoje nástupce. „Sbory, které to neudělají, postupně vymřou a zaniknou,“ zdůraznila Smutná.

Sčítání výsledků trvalo rozhodčím celý den. V kategorii mladších družstev zvítězili nakonec hasiči z Herálce, v kategorii starších družstev byli první hasiči z Chotěboře. V kategorii dorostenců mezi smíšenými družstvy zvítězili hasiči z Chotěboře. Mezi dívkami byly nejlepší závodnice z Vepříkova. Soutěž jednotlivců vynesla na první místo v kategorii mladších dorostenců Matěje Klusáčka z Nové Vsi u Světlé.

V kategorii starší dorost byl nejlepší Zbyněk Klusoň ze Sobíňova, soutěž měla i kategorii středního dorostu, kde zvítězil Petr Stojan z Nové Vsi u Světlé. Pořadatelem soutěže byly OSH Havlíčkův Brod, OORM HB a SDH Nová Ves u Světlé. soutěž se konala na místním fotbalovém hřišti a v okolním terénu. Startovní pořadí si závodící družstva losovala předem. Na trať nesměl nikdo s výjimkou těch závodníků, kteří byli na trati podle časového rozpisu, rozhodčích a členů štábu (kteří mohli doprovázet hosty).

Hra Plamen vznikla v roce 1972 a od té doby se pravidelně koná jeden ročník za druhým. Hra byla od prvopočátku organizována pro mladé hasiče, členy Svazu požární ochrany a posléze nástupnické organizace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Posláním hry je rozvíjet dětské znalosti, vědomosti a dovednosti v jednotlivých oblastech činnosti s přihlédnutím ke specifické oblasti požární ochrany. V současné době jsou do hry Plamen zapojeny desítky tisíc dětí do 15 let.

Cílem disciplín a celé Hry plamen je ověřit získané znalosti mladých hasičů ve výcviku s požárním nářadím, jejich rychlost a pohyblivost. Závod požárnické všestrannosti je v rámci okresní soutěže součástí podzimního kola. Ostatní disciplíny se většinou uskuteční na jaře.