„Většina návštěvníků se k nám ráda vrací, a těší se na nové expozice, které postupně zpřístupňujeme. Ani pro příští sezonu tomu nebude jinak," konstatoval kastelán hradu v Ledči nad Sázavou Luděk Šíma.

Ledečský hrad jako kulturní památka vyžaduje neustálou péči, která byla v dřívějších dobách hodně podceněna. Z tohoto důvodu se majitelé hradu snaží v posledních letech maximální množství finančních prostředků investovat do záchrany a obnovy ledečské dominanty. „V letošním roce se nám podařilo obnovit západní průčelí hradu a na jižním křídle dokonce i sluneční hodiny. Investovali jsme také do havarijního stavu vodovodní sítě, která byla místy vedena ještě v olověných trubkách, z kterých se nám ztrácelo velké množství pitné vody a při dnešních cenách vodného a stočného byla tato rekonstrukce nevyhnutelná. Jako další krok k zatraktivnění hradu jsme nechali nasvítit obnovené jižní průčelí, aby hrad jako dominanta Ledče byl důstojným partnerem kostela sv. Petra a Pavla a chloubou našeho městečka," popsal letošní průběh oprav ledečský kastelán.

Za dobrou zprávu mohou návštěvníci hradu považovat rovněž skutečnost, že se podařilo dojednat prodloužení úspěšné výstavy plyšových medvídků o celý příští rok. V tuto chvíli je to největší výstava plyšových medvídků v České republice. Expozice medvídků projde podle kastelána úpravami, aby si především děti mohly medvídky pořádně prohlédnout, s některými si mohly i pohrát nebo se s nimi vyfotit. I v novém roce 2017 plánuje ledečský hrad sadu nových zajímavých expozic. „To bych ale předem prozrazovat nechtěl, protože stále běží jednání s poskytovateli," upřesnil kastelán.

Letošní sezonu hrad navštívilo 9 023 platících návštěvníků, což není podle Luďka Šímy vůbec špatné číslo. „Tento vzrůstající trend napovídá, že se o nás návštěvníci nejen zajímají, ale hlavně, že přijeli náš hrad navštívit i přes dopravní uzávěrky, které nás provázely celým létem," podotkl kastelán.

O stále stoupajícím zájmu o dominantu města na Sázavě svědčí návštěvnost v posledních třech letech. „Například v roce 2014 to bylo 7 262 návštěvníků a v roce 2015 už 7 627. Tato čísla představují zakoupené vstupenky. A to nejsou zdaleka všichni návštěvníci, pokud k nim připočítáme účastníky různých kulturních akcí, které se na hradě konají, tak toto číslo můžeme navýšit o dalších 3 000 osob převážně z Ledče a okolí," vypočítal kastelán. Oblibu si hrad zasluhuje i díky svatebním obřadům, letos si své ano řeklo v romantických prostorech hradu jedenáct párů. „Ani filmaři se nám letos nevyhnuli, hned začátkem roku jsme hostili štáb režiséra Jiřího Stracha, který se svými kolegy natáčel pohádku Anděl páně II. Natáčelo se na všech venkovních prostranstvích a některé záběry budou i z vnitřních prostor hradu. Bude velmi zajímavé tuto pohádku zhlédnout a pokusit se rozpoznat všechny prostory, které filmaři pozměnili svými kulisami," podotkl kastelán. Jak dodal, je třeba s povděkem ocenit snahu majitelů hradu, kteří společně s dotačními prostředky tyto obnovy financují a podporují zvelebení ledečského pokladu. Hrad v Ledči by v roce 1951 předán Československým státním lesům, v současné době je vlastníkem společnost s ručením omezeným Hrad Ledeč nad Sázavou, kterou vlastní město Ledeč nad Sázavou a společnost AquaComp Hard. Hrad Ledeč nad Sázavou „Potěšením a odměnou pro nás je i to, že jsme v médiích byli nazváni malým Českým Krumlovem, to je pro naše město velkou poklonou a výzvou do dalších let," zdůraznil kastelán.