„V době od 18 do 20 hodin budou pro návštěvníky v areálu kostela k dispozici tvořivé dílny pro všechny generace. Od 20 hodin bude přednášet a promítat film restaurátorka Markéta Renzová na téma původní podoba středověkých nástěnných maleb v Zahrádcekém kostele. Od 20.45 vystoupí skupina Špatně temperovaný klavír s hudebně-literárním pásmem v kabaretním duchu. Ve 21.30 bude promítnut krátký film o Želivce z cyklu Řeky Vysočiny Josefa Novotného. Večer uzavře malé překvapení," dal nahlédnout do programu Jan Čihák za Spolek přátel Zahrádky.

Návštěvníci bloudit nebudou, přístupová cesta je osvětlena svíčkami. Akce se koná na podporu oprav kostela sv. Víta v Zahrádce, který je původně románským kostelem s částečně zachovalými gotickými nástěnnými malbami a je současně poslední zachovalou stavbou na bývalém zahrádeckém náměstí. Městečko Zahrádka bylo v 70. letech 20. století zbouráno v rámci výstavby vodního díla Švihov.