Obci se podařilo získat dotaci z Kraje Vysočina z Programu rozvoje venkova Vysočiny ve výši 105 tisíc korun.

Úpravy hřbitova byly prováděny v době od března do června.

Nejdříve byl vybudován levostranný chodník z kamenných kostek kolem kaple Panny Marie, dále byly položeny dvě plochy kamenných kostek, na kterých jsou umístěny lavičky, informační tabule, nádoby na odpad a stojan na kola. V rámci projektu byl zrestaurován rovněž centrální kříž před kaplí.

Celkové náklady činily přes 242 tisíc korun.

Náklady na výstavbu chodníku firmou Dvořák přesáhly 129 tisíc korun. Kamenné kostky dodala obec. Náklady na zrestaurování kříže Výtvarným a restaurátorským ateliérem Otakara Marcina byly ve výši přes 78 tisíc korun. Pořízení laviček, stojanu na kola, odpadových nádob a informační tabule stálo víc než 35 tisíc korun. Do úprav hřbitova tedy dala obec Pohled z rozpočtu více než 137 tisíc korun.