Odborná studie a státní dotace promění toto pietní místo v moderní park.

Proměna hřbitova se uskuteční na základě žádosti samotných obyvatel Sobíňova. Obecní úřad uspořádal mezi občany anketu, ve které mohli vyjádřit, co by se mělo v obci změnit a právě hřbitov byl na jednom z předních míst.

Musí se kácet

„Obec Sobíňov si nechala na proměnu hřbitova a okolního lesíka zpracovat odbornou studii v ateliéru List. V současné době se celá akce posunula do fáze projektu, který řeší výraznou obměnu zeleně a budování nových chodníků. Jenom nové oplocení je problém, ale jeho stavbu bychom pokryli finanční odměnou ze soutěže Vesnice roku," informoval starosta Sobíňova Miloš Starý.

Hřbitov sám o sobě je pěkný na pohled, ale s jeho okolím je to už horší. „Okolní park, tedy dnes spíš lesík, pochází z roku 1960. Od té doby zde nebyla prováděna prakticky žádná velká údržba," konstatoval starosta. Proto není divu, že většina stromů a keřů je dnes v takovém stavu, že nezbývá nic jiného, než je pokácet, ani ochránci přírody by neměli nic namítat. „Nechali jsme si zpracovat odborný posudek. Ukázalo se, že většina stromů by měla zmizet. Jedná se hlavně o staré břízy. Většina stromů má prohnilé kmeny, jsou napadené různými houbami, dřív či později by padli sami, protože některé stromy jsou podle odborníků v takzvané kategorii pět, což je nejhorší možný stav, zůstanou jenom staré lípy," podotkl starosta Starý.

Obecní úřad si už nechal zpracovat vizualizaci celého projektu. Centrem hřbitova by měl vést široký dlážděný chodník až do zadní části, kde místu posledního odpočinku má vévodit vysoký kříž, chodníčky povedou i do jednotlivých uliček mezi hroby.

Kolem hřbitova chce obecní zajistit parkování a zdroj vody. Staré dřeviny nahradí nové stromy a keře. Rozhodně nepůjde o levnou záležitost, ale podle starosty Miloše Starého má Sobíňov možnost získat poměrně vysoké dotace na novou zeleň, stejně tak má možnost získat dotaci na nové chodníky. Jenom s oplocením hřbitova bude problém, ale plot chce obec uhradit z finanční odměny, kterou získala za úspěšnou reprezentaci v soutěži Vesnice roku, nehledě na to, že některé stavební práce může obec zajistit z vlastních zdrojů.